Med kjønnsbalanse på agendaen

Likestillingskomiteen ved Institutt for geofag inviterte nylig til seminar om kjønnsbalanse innen naturfag og geofag spesielt. Det var stor oppslutning om seminaret, som på grunn av Covid-19 gikk hybrid med mulighet for både fysisk oppmøte eller digital deltagelse.

Gender equality in academia: Progress or not? var både tittel på foredrag og et spørsmål som Knut Liestøl tok opp i sin presentasjon. Foto: Lena M. Tallaksen/UIO

Gender equality in academia: Progress or not? var både tittel på foredrag og et spørsmål som Knut Liestøl tok opp i sin presentasjon. Foto: Lena M. Tallaksen/UIO

Tirsdag 20. oktober inviterte Likestillingsutvalget ved Institutt for geofag i samarbeid med en gruppe kvinnelige postdoktorer ved instituttet, alle ansatte og studenter til seminar.

Tema for seminaret var kjønnsbalanse innen naturfag, med spesiell fokus på geofag.

Interessant for flere

Det var stor interesse om seminaret, og det deltok over 30 deltagere fysisk. I tillegg deltok tilsvarende antal personer via videolink/zoom.

Det to-timers seminaret var en kjærkommen anledning til å treffes på tvers av instituttet, og temaet kjønnsbalanse var helt klart interessant for flere. Både menn og kvinner deltok.

Et av hovedinnleggene på seminaret var fra Knut Liestøl, professor emeritus i informatikk, og for tiden leder av styringsgruppen for BALANSE-programmet, Norges forskningsråd. Liestøls foredrag var om kjønn, ubevisst skjevhet og det akademiske idealet for meritokrati.

Bildet kan inneholde: presentasjon, seminar, akademisk konferanse, lesning, projeksjonsskjerm.
Andrea Popp viste til tall fra USA med %-andel kvinner i geofag fra BSc-studenter til vitenskaplige stillinger for årene; 1996, 2008 og 2015. Hentet fra Popp et al. 2019. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Et annet foredrag var fra  Andrea Popp, postdoktor ved GeoHyd- og G&G seksjonen, Institutt for geofag. I sitt foredrag presenterte hun resultatene fra en global undersøkelse om likestilling innen geofagene (2018) og forskningsartikkel fra 2019 som er publisert i tidskriftet; Earth and Space Science.

Nyere statistikk

Spørreundersøkelsen om likestilling innen "Earth and Space Sciences" fagene ble gjennomført fra 25. mars til 11. mars 2018 ved hjelp av Google Surveys. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble distribuert av forfatterne via e-post til ulike nettverk i akademia, individuelle forskere, og e-postlister for ulike institusjoner innen aktuelle faggrupper, samt
sosiale medier (Twitter og Facebook). 

I alt 1 415 respondenter svarte på spørreundersøkelsen, både menn og kvinner, og fra hele verden. Undersøkelsen dannet grunnlag for artikkelen (Popp, A. et al. 2019. A Global Survey on the Perceptions and Impacts of Gender Inequality)

For interesserte er presentasjonene (ppt/pdf) fra seminaret tilgjengelig herfra:

Det ble også gjennomført en mentimeter undersøkelse blant deltagerne på seminaret.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 26. okt. 2020 15:43 - Sist endret 26. okt. 2020 16:26