Årets GEO-forelesere 2021

Hvert år deler Geofaglig Fagutvalg (GFU) ut prisen 'Årets forelesere' ved Institutt for geofag på vegne av alle studentene. I år gikk den gjeve prisen til Henrik Hovland Svensen og Ingrid Anell.

Foto: En stolt prisvinner Henrik H. Svensen med diplom og blomster til høyre i dette bildet. Representanter fra Geofaglig fagutvalg (fra venstre) Lisa Julianne Nystad, Ida Helene Magnor Hansen (leder av GFU) og Søren Blåberg Tvingsholm. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

En stolt prisvinner Henrik H. Svensen med diplom og blomster til høyre i bildet. Representanter fra Geofaglig fagutvalg (fra venstre) Lisa Julianne Nystad, Ida Helene Magnor Hansen (leder av GFU) og Søren Blåberg Tvingsholm. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Studentenes pris til årets forelesere ved Institutt for geofag er nå tildelt. Tildelingen skjedde på et arrangement ved instituttet den 19. november i Forskningsparken.

Tradisjonen tro ble prisen delt og gikk både til en mannlig og en kvinnelig foreleser. I år var det Henrik Hovland Svensen og Ingrid Anell som fikk den gjeve prisen. Overrekkingen ble gjort av leder av fagutvalget Ida Helene Magnor Hansen, på vegne av styret i GFU, og alle studentene ved Institutt for geofag. 

Alle studentene kunne foreslå kandidater for årets pris, og de mest populære foreleserne ble nominert av GFU. Dette sikret at alle studentene ble involvert, og at prisen fikk en jevn nominasjon som reflekterer studentenes meninger.

Hovland er kjent for flere av studentene, han er emneansvarlig og underviser blant annet emnet GEO1100 – Jordens utvikling. Ingrid Anell underviser flere geologi-emner på bachelor- og masternivå, blant annet GEO2120 – Sedimentologi.

Som begrunnelsene for nominering gjengitt under viser har de to lagt ned et betydelig arbeid som forelesere. En innsats som er verdsatt av studentene.

Nominasjonene fra GFU for årets forelesere:

Henrik Hovland Svendsen

Begrunnelse for nominasjon; Henrik har i år og i fjor jobbet iherdig med å utvikle
introduksjonskurset Jordens utvikling. Han har vist mye initiativ og stor
gjennomføringsevne begge årene, og det vises godt at alle tilbakemeldinger fra
studentene blir hørt! Han er en foreleser som kan faget sitt godt og formidler det
på en tydelig og klar måte. Gjennom hele løpet har vi som studenter blitt prioritert.
Det er alltid tid til ekstra forklaringer om vi ikke henger med og dette blir tatt på
alvor. Henrik setter av mye av sin egen tid til dette, noe vi som studenter sett
utrolig mye pris på.

Henrik Hovland Svendsen er forsker ved Institutt for geofag og CEED.

Ingrid Margareta Anell

Begrunnelse for nominasjon; Ingrid er en engasjert og kunnskapsrik person, med
god formidlingsevne og entusiasme for faget. Hun er åpen for konstruktiv kritikk
og tilbakemeldinger fra studentene sine, som hun igjen bruker for å utvikle seg
som underviser. Alt hun har fått til er veldig imponerende, ettersom hun kun er på
sitt andre år som foreleser, og det er aller første gang hun har ansvar for et helt
emne alene! Ingrid gjør en strålende innsats og vi ser stort potensiale for videre
utvikling.

Ingrid Margareta Anell er førsteamanuensis ved Institutt for geofag.

Foto: Stolt prisvinner Ingrid Margareta Anell med diplom og blomster fra studentene. Geofaglig fagutvalg representert ved (fra venstre) Lise Julianne Nystad, Ida Helene Magnor Hansen (leder av GFU), og Søren Blåberg Tvingsholm. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Stolt prisvinner Ingrid Margareta Anell med diplom og blomster fra studentene. Geofaglig fagutvalg representert ved (fra venstre) Lisa Julianne Nystad, Ida Helene Magnor Hansen (leder av GFU), og Søren Blåberg Tvingsholm. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

 

Om studentenes 'Årets foreleser' pris

Foto: Et flott diplom følger med prisen som årets foreleser. Foto: GKT/UiO
Et flott diplom følger med prisen som årets foreleser. Foto: GKT/UiO

Geofaglig fagutvalg på vegne av studentene har som tradisjon å tildele 'Årets foreleser' prisen ved Institutt for geofag. Den gjeve prisen går til en eller flere forelesere som underviser lokalt ved instituttet i et emne som undervises enten i vår- eller høstsemesteret. Prisen har ikke blitt delt ut hvert år.

I fjor ble prisen tildelt Anders Mattias Lundmark, GEO og Kristina Dunkel, GEO og Njord, og i 2018 gikk den til Lena M. Tallaksen, GEO og Bjørn Jamtveit, GEO og Njord.

Annet

Tidligere prisvinnere, en oversikt

Om prisutdeler som er Geofaglig fagutvalg (GFU)

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 23. nov. 2021 12:52 - Sist endret 23. nov. 2021 13:31