Professor Annik M. Myhre til minne

Professor i geologi Annik Margarethe Myhre døde 29. desember, 69 år gammel. Hele sitt yrkesliv var Annik tilknyttet Universitetet i Oslo, hvor hun gjennom sin utrettelige virksomhet spilte en viktig rolle for et institutt og fakultet i endring.

Professor Annik M. Myhre, Institutt for geofag. Foto: Simula/Bård Gudim

Professor Annik M. Myhre, Institutt for geofag. Foto: Simula/Bård Gudim

Annik ble utdannet cand.real. ved Institutt for geologi i 1978, tok sin dr.grad i 1984 og ble professor ved samme institutt i 1985. Hun ble en sentral person i et raskt voksende fagmiljø innen anvendt geofysikk, og hun bidro til å utdanne mange dyktige fagpersoner til den norske petroleumsindustrien. Annik var med på flere vitenskapelige ekspedisjoner, blant annet som leder for et internasjonalt boretokt utenfor Svalbard. Hun fant seg godt til rette i et svært mannsdominert miljø, og håndterte dette med godt humør og imponerende arbeidskapasitet.

Med sitt pågangsmot og vilje til systematisk arbeid ble Annik raskt trukket inn i ledelse av institutt og fakultet. Hennes klokskap og evne til menneskelig samhandling var således viktige i prosessen med å samle alle geofagene til et nytt og enhetlig institutt.

Som studiedekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arbeidet Annik med undervisning og utvikling av bedre læringsmiljø. Hun var en sentral støttespiller for satsingen «Computing in Science Education», i dag en merkevare for fakultetet og UiO.

For Annik var studentene det aller viktigste. Utallige er de studenter som har vært innom hennes kontor for råd og hjelp. Hun hadde et varmt og stort hjerte for alle.

I vårt akademiske arbeidsmiljø har vi ved Annik mistet en person som bidro med omtenksomhet og omsorg i tillegg til faglig kunnskap og stor arbeidsinnsats. Hun vil bli sterkt savnet.

 

Av Brit Lisa Skjelkvåle, Jan Inge Faleide, Knut Fægri og Anders Elverhøi, Institutt for geofag/MN-fakultetet, UiO

Kolleger ved UiO-geofag

Publisert 21. jan. 2021 13:39 - Sist endret 21. jan. 2021 14:17