Avslutningsseremonier for BSc- og MSc-studentene ved Institutt for geofag

Også dette året ble det digitale avslutningsseremonier for bachelor- og masterstudenter grunnet covid. Mange studenter valgte å følge seremoniene denne fredagen 18. juni der alt skjedde via Zoom.

Fotocollage: Digitale avslutningsseremoni for studenter som avslutter BSc og MSc programmene ved Institutt for geofag, UiO sommeren 2020. Markeringen var fredag 26. juni via Zoom. Foto: Tjoflot

Fotocollage: Glimt fra ulike deler av live-sendingen av de to digitale avslutningsseremoniene for avgangsstudenter ved Institutt for geofag, 18. juni 2021. Foto: GEO/Tjoflot

Mange studenter ved Institutt for geofag både på bachelor- og masternivå har nå i juni  fullført eller skal fullføre sine studier i nær fremtid. Også i år var det nødvendig å arrangere avslutningsseremoniene digitalt grunnet covidsituasjonen.

Å ha en digital seremoni er ingen hindring når det er så bra opplegg som studieadministrasjonen ved instituttet hadde lagt opp til også denne gangen. Fredag 18. juni ble det holdt to digitale seremonier. 

Mange studenter deltok

Det var felles seremoni for de to bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi. Utdanningsleder Karianne Lilleøren ønsket velkommen, og deretter ble det hilsener fra de to programansvarlige Pål Erik Isachsen for BSc/Geofysikk og klima, og Henrik Svensen, BSc/Geologi og geografi.

Instituttleder Bernd Etzelmüller holdt tale, og introduserte kandidatene etter hvilket bachelorprogram de har gått på. Flere av studentene viste bilder fra sin studiehverdagen om det var fra Blindern, feltturer eller sosialt utenom studiene. I alt deltok nesten 20 studenter.

Seremonien for MSc-studentene fulgte noenlunde samme opplegg, men her ble studentene i tillegg presentert etter studieretning og med tittel på masteroppgaven. Det var nesten 30 studenter som overvar seremonien, som er halvparten av de som etter planen blir ferdige i år.

Viktige milepæler fullført – BSc- og MSc-grad i geofag

Instituttleder Bernd Etzelmüller fremhevet i sin tale at det å fullføre en grad ved universitetet er noe å være stolt av. Man har tatt eksamener i krevende emner over flere år, og det er levert resultat på høyt nivå. Han poengterte også den spesielle pandemisituasjonen som kullet har opplevd, den kan ha medført tunge stunder, med Zoom-forelesinger, kanskje ensomhet og manglende sosial kontakt. Men studentene har krummet nakken og ikke gitt opp, og får nå belønning i form av fullførte studier.  

Han trakk frem at det er behov for geofaglig kompetanse i alle deler av samfunnet, og at geofag er en utdannelse i det mest spennende og interessante studiet som er mulig å velge – det å forstå den jorda vi lever på, hvordan den har blitt til og utviklet seg og hvordan alle sfærene på jorda spiller sammen, og til slutt: hvordan vi mennesker påvirker disse.

Geofag er både et tungt akademisk og teoretisk fag, som samtidig er svært samfunnsrelevant. Instituttet har også som ambisjon at studentene skal få tilegnet seg annen type kunnskap, gode teoretiske og praktiske ferdigheter i generelle realfag, kunnskap om datainnsamling, prosessforståelse og modellering, jobbe i tverrfaglige team, se helhet og sammenhenger, og at ha en faglig nysgjerrighet. 

Fullfører mastergraden i sommer

Masterstudentene har møtt utfordringer med covid-nedstengninger ved UiO i sine studier. Det har vært stengte lesesaler, begrenset tilgang til laboratorier, veiledning via Zoom og jobbing hjemmefra på masteroppgaven.

Men de har klart utfordringen, og til nå har flere tatt avsluttende mastereksamen, andre skal presentere i juli, og atter noen har fått utsatt frist for innlevering. 

En fin og passe formell avslutningsseremoni

Musikalsk innslag på avslutningsseremonien ble holdt av cellist og kammermusiker Einar Halle. Han fremførte to korte verker som var Prélude og Sarabande fra Johan Sebastian Bach Suite No. 4 for cello. 

Halle har studert i Oslo og Berlin før han tok mastergrad og postgraduate diplom ved Universitetet i Stavanger. Nå er han frilanscellist i norske orkestre og kammermusiker og solist i andre sammenhenger. Han er en av grunnleggerne av festivalen Cellolyd som ble avholdt nå i juni 2021 i Lofoten og Vesterålen. 

Musikalsk innslag v/ Marin Stallemo Bakke på hardingfele. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Einar Halle. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Avslutningsseremoniene ble arrangert av studieadministrasjonen, med eventkomite bestående av Vanja Haugland, Karl Johan Ullavik Bakken, Marie Berstad, Kristin Aasmundsen og Kristian Bjelbøle Bakken.

Det er tredje gang det blir arrangert en avslutningsseremoni og markering for avgangsstudenter for både BSc- og MSc-studenter ved instituttet. Første gang var i 2019.

Foto: Festpyntet for avslutningsseremonien 2021 ved Institutt for geofag.
Digital opplegg for avsluttende BSc- og MSc studenter også i 2021. En fin markering selv om alt skjer via Zoom. Her ønsker Karianne S. Lilleøren (til venstre) og Vanja Haugland velkommen. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Program

Bildet kan inneholde: blomst, blomstarrangering, blomster~~pos=trunc, rød, anlegg.Program for seremoniene:

Begge seremoniene ble avholdt 18.6.2021.

Studier ved Institutt for geofag

Bachelor

Master

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 29. juni 2021 12:13 - Sist endret 3. juni 2022 10:52