English version of this page

Louise Mary Vick tildelt "Else-Ragnhild Neumann Award" 2021

The Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences for 2021 er tildelt Louise Mary Vick, førsteamanuensis ved UiT Noregs arktiske universitet.

Foto: Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Else-Ragnhild Neumann Award.
Foto/illustrasjon: Fabio Crameri, CEED/UiO

Professor Bernd Etzelmûller, instituttleder ved Institutt for geofag, UiO, annonserte prisvinneren av 'Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences' 2021 på en konferanse organisert av CEED på Voksenåsen, Oslo, den 2. desember. 

Prisen blir tildelt en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geovitenskap basert på hennes ph.d. og postdoktorale forskningsarbeid. 

Prisvinneren for 2021

I presentasjonen av årets prisvinner og begrunnelse for tildelingen, ble dette spesielt utpekt:

Prisvinner 2021: Louise Mary Vick, Institutt for geovitenskap, UiT Noregs arktiske universitet. Foto: Kai Mortensen
Prisvinner 2021: Louise Mary Vick, Institutt for geovitenskap, UiT Noregs arktiske universitet. Foto: Kai Mortensen

"Nominasjonen var veldig sterk og overbevisende. Arbeidet hennes er viktig og basert på ulike typer observasjoner, inkludert fjernmåling og modellering. Det har klare samfunnsmessige implikasjoner, og vinneren bruker en betydelig del av tiden sin til å tjene samfunnet.

Prisvinneren har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse innen fagområdene geofare og ingeniørgeologi. Arbeidet hennes er nyskapende og svært relevant for å fremme forståelsen av oppførselen til ustabile fjellskråninger i et klima under endring."

Prisvinneren er: Louise Mary Vick

Louise Mary Vick er førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, UiT Noregs arktiske universitet.

Gratulerer!

 

Kort om 'The Else-Ragnhild Neumann Award'

Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences anerkjenner professor Else-Ragnhild Neumanns vitenskapelige bidrag. I 1981 ble hun den første norske kvinnelige professoren i geofag.

Prisen ble etablert i 2018, og har siden den gang blitt tildelt en kvinne som har gitt et betydelig bidrag og påvirket fagområdet geofag basert på hennes ph.d. og postdoktorale forskningsarbeid. Prisvinneren mottar et diplom, heder og en sum på 50 000 kr.

Else-Ragnhild Neumann Award for Women in Geosciences

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 3. des. 2021 15:21 - Sist endret 6. des. 2021 11:47