English version of this page

ERC Advanced Grant til professor François Renard og prosjektet Break-Through Rocks

Professor François Renard, Institutt for geofag og Njord er tildelt et ERC Advanced Grant for prosjektet Break-Through Rocks (BREAK). Et mål med prosjektet er å få mer kunnskap om hva som utløser kraftige jordskjelv, og om det er signaler som varsler slike store jordskjelv.

Advanced Research Grant til François Renard

Professor i geofysikk François Renard ved Institutt for geofag og Njord-senteret har fått et Advanced Grant fra European Research Council for forskningsprosjektet "Break-Through Rocks". Prosjektet skal utføres i samarbeid med European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) i Grenoble, Frankrike. Et mål er å få kunnskap om hva faktorer som utløser kraftige jordskjelv eller som gir mer langsomme glidninger i jordskorpen (aseismic slips). Hvor raskt vil deformasjonen av berggrunnen skje, og gis det noe signaler som kan forutsi styrken av jordskjelvet?

Forskningen tar utgangspunkt i eksperimentelle forsøk. Det skal etablere et avansert laboratorium for å undersøke steinprøver ved deformasjon og påkjenninger som trykk, temperatur og tilstedeværelsen av vann. Det viktigest instrumentet vil få navnet ZEUS, oppkalt etter Sevs i den greske mytologien. I laboratoriet skal det utføres forsøk på steinprøver under påvirkning av ekstreme temperaturer og trykk ned til 10 km. Av spesiell interesse er tilstedeværelsen av vann under og etter påkjenningen. Forsøkene skal analyseres mot steinprøver tatt fra lokaliteter der det har vært jordskjelv, henholdsvis i Norge og i California. 

Prosjektet er nærmere beskrevet i denne artikkelen: Hvorfor fører noen jordskjelv til enorme skader mens andre blir borte langt under bakken? (titan.uio.no)

Advanced Grants gis til grunnforskningsprosjekt over fem år. Disse topp-prosjektene har høy prestisje i forskningsmiljøene, og dette er den fjerde geofag-tildelingen av Advanced Grants til UiO – fra før har instituttet Bjørn Jamtveit med prosjektet 'Disequilibrium metamorphism of stressed lithosphere (DIME)', Andreas Max Kääb og 'Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)', og Trond Helge Torsvik med hans prosjekt 'Beyond Plate Tectonics',

Institutt for geofag gratulerer!

ERC Advanced Grants allow exceptional established research leaders of any nationality and any age to pursue ground-breaking, high-risk projects that open new directions in their respective research fields or other domains. The ERC Advanced Grant funding targets researchers who have already established themselves as independent research leaders in their own right. (European Research Council).

Publisert 22. apr. 2021 15:17 - Sist endret 26. apr. 2021 15:05