English version of this page

Flere forskningsprosjekter fra Institutt for geofag tildelt støtte fra NFR

I alt fem forskningsprosjekter ved Institutt for geofag fikk støtte i denne tildelingsrunden fra NFR. Av disse var det tre i kategorien 'Forskerprosjekt for fornyelse', og to i kategorien "Forskerprosjekt for unge talenter".

Foto av hovedinngangen: Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Geologibygningen og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Foto: GEO/gk

Ved UiO var det til sammen 66 forskningsprosjekt som fikk tildelt prosjektfinansiering i denne tildelingsrunden fra NFR. Selve utlysningen hadde søknadsfrist 10. februar tidligere i år.

Prosjektene får inntil 12 millioner kroner hver fra Forskningsrådet.

— Målet er å styrke Norges evne til å møte fremtidens utfordringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressmeldingen fra NFR.

Blant prosjektene som får støtte kommer hele fem fra Institutt for geofag. Støtten gis i kategorien 'Forskerprosjekt for fornyelse' i temagruppen for naturvitenskap og teknologi, og innen kategorien 'Forskerprosjekt for unge talenter'.

Prosjektene spenner bredt innen geofag, og går til følgende:

Forskerprosjekter

  • Global glacier modelling: Do non-linear feedbacks matter for century-scale projections?, Regine Hock, GeoHyd

  • DYPOLE: Dynamics of polar confined basins - The Eurasia Basin from breakup in greenhouse to present in icehouse conditions, Jan Inge Faleide, CEED/GoG

  • Is the Earth's core the hidden reservoir of noble gases?, Razvan Caracas, CEED

Unge forskertalenter*

  • POLARIS - evolution of the Arctic in deep time, Grace Shephard, CEED
  • Global snow depths from space-borne remote sensing for permafrost, high-elevation precipitation, and climate reanalyses, Désirée Treichler, GeoHyd

* I tillegg kommer to "Unge talenter" prosjekt til forskningssenteret Njord der Institutt for geofag deltar. De to er Gaute Linga: Njord og Marcel Moura: Njord/Porelab.

Alle prosjekter i denne tildelingsrunden har blitt nøye vurdert av ekspertpaneler. I år mottok NFR nesten 2500 søknader, behandlet 2253, og i alt 260 prosjekter slapp gjennom nåløyet. Innvilgelsesprosenten er på 11.5, og bare prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet får støtte, skriver NFR på sine nettsider.

Institutt for geofag gratulerer!

 

Les artikler

2000 forskere søkte om penger – disse 260 fikk ja. khrono.no, 24.6.2021

260 forskere skal flytte forskningsfronten, NFR/pressemelding, 24.6.2021

260 forskere får 2,7 milliarder kroner på deling, Uniforum, 24.6.2021

Publisert 30. juni 2021 16:19 - Sist endret 5. juli 2021 09:21