Minneord om professor Jörn Thiede

Professor Jörn Thiede døde 15. juli, 80 år gammel. Thiede var i årene 1977 til 1982 ansatt ved Institutt for geologi (nå Institutt for geofag) som professor i historisk geologi. Han la her ned en betydelig innsats innen forskning på marin geofysikk med mellom annet undersøkelser av Norskehavet. 

Foto, professor Jörn Thiede. Foto: Privat

Professor Jörn Thiede. Foto: Privat

Det er med sorg vi mottok budskapet om at tidligere kollega ved Institutt for geologi, Professor Jörn Thiede døde i sommer, 80 år gammel.

Han ble født i april 1941 i Berlin, og har geologisk utdannelse fra Kiel, Wien og Buenos Aires. Senere jobbet han ved universitetene i Aarhus og Bergen før han ble utnevnt til professor i historisk geologi ved Universitetet i Oslo i 1977. Denne stillingen hadde han i fem år før han flyttet tilbake til Tyskland der han blant annet har vært leder for internasjonalt anerkjente forskningsinstitusjoner som GEOMAR/Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel og Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research/AWI i Bremerhaven.

Men Norge ble på mange måter hans andre hjem, og han bidro i stor grad til utforskningen av Norskehavet gjennom mange tiår. Av viktige bidrag kan det spesielt nevnes at han var toktleder sammen med Prof. Olav Eldholm på ODP Leg 104 (“The Norwegian Continental Margin”) og med Prof. Annik M. Myhre på ODP Leg 151 ("North Atlantic Gateways”). Disse boretoktene har gitt betydelig ny innsikt i utviklingen av istider og havstrømmer på den nordlige halvkule, samt passive kontinentalmarginer generelt.

Vi sørger med familien hans og takker for alt han har bidratt med for norsk maringeologisk forskning.

Av tidligere kolleger ved Seksjon for geologi og geofysikk/CEED, Institutt for geofag.

Kolleger ved Institutt for geofag, UiO

Publisert 11. aug. 2021 09:02 - Sist endret 11. aug. 2021 09:02