Mange GEO-studenter fra UiO på nasjonal konferanse i geofare

Den årlige nasjonale Geofaredagen var 19.-20. oktober, i år i Tromsø, og med UiT Norges arktiske universitet som vertsinstitusjon. MSc-studenter fra Institutt for geofag var godt representert på årets konferanse i geofare.

Foto geofaredagen 2021 i Scandic Ishavshotel Panorama sal. Foto: Bernd Etzelmûller/UiO

Geofaredagen var i år i Tromsø, med UiT Norges arktiske universitet som vertsinstitusjon. Konferansen består av foredrag i plenum, posterpresentasjoner, mulighet for nettverksbygging og ekskursjon på konferansens 2. dag. Her fra åpningsseksjonen  første dag i Scandic Ishavshotel Panorama sal med utsikt over hele Tromsø. Foto: Bernd Etzelmûller/UiO

Geofaredagen er en møtearena for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en todagers nasjonal konferanse. Her møtes dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer.

Mange deltagere fra GEO:UiO

En viktig målgruppe for 'Geofaredagen' er studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet. På konferansen var studentene fra Institutt for geofag godt representert. I alt 20 studenter fra Institutt for geofag deltok på konferansen i år. Flere av de deltok med posterpresentasjoner i kategorien;  ‘iEarth National Geohazards course student posters’. I alt var det 6 postere med deltagelse fra masterstudenter fra UiO. 

I tillegg deltok flere vitenskaplig ansatte som underviser innen geofare på studieretningen Geofarer og geomekanikk på masterprogrammet i geofag. Det var også deltakere fra andre MSc-retninger, da geofarer dekker et bredt fagområdet.  

Viktig fagforum men også nettverk

Geofaredagen er et faglig samlingssted hovedsakelig for studenter og ellers for alle som jobber innen geofare. Her kan man utveksle erfaringer, den nyeste forskningen og utvikling. Konferansen skal være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre aktører innenfor fagfeltet. Den er også en arena for studenter å bli kjent med ansatte fra ulike sektorer, offentlig eller privat.

Lenke til årets konferanse:

Geofaredagen, 19.-20. oktober 2021, Scandic Ishavshotel, Tromsø

Publisert 29. okt. 2021 09:27 - Sist endret 29. okt. 2021 09:57