English version of this page

Om Fagradalsfjall-utbrotet på Island (webinaropptak)

Vulkanen Fagradalsfjall på Island har hatt utbrot sidan mars 2021, og er fremleis aktiv. I juni vart det halde eit webinar der ekspertar på vulkanisme, tektonikk og seismikk gav eit bilete av utbrotet. Sjå opptak av webinaret på YouTube.

Skjermdump: Mt Fagradalsfjell utbrotet på Iceland:Mt Fagradalsfjell utbrotet: Introduksjon og velkommen til webinar, juni 2021.

Mt Fagradalsfjell utbrotet: Introduksjon og velkommen til webinar, juni 2021. Skjermdump frå opptak av webinaret, som kan verta sett på YouTube.

Fagradalsfjall ligg på Reykjanes-halvøya på Island, berre 4o km frå hovedstaden Reykjavik. Sidan 19. mars 2021 har vulkanen her hatt utbrot, og den er framleis aktiv i dag. Utbrotet er eit godt eksempel på dei indre dynamiske kreftene som rår i Jorda, og det har vorte via mykje oppmerksomheit frå heile verda.

I juni 2021 arrangerte Senter for Jordens utvikling og dynamikk/CEED i samarbeid med American Geophysical Union/AGU eit webinar om Fagradalsfjall utbrotet. Webinaret deler eit komplett bilde av utbrotet frå eit team beståande av ekspertar og forskarar innan vulkanisme, tektonikk og seismikk.

Sjå opptaket av Mt. Fagradalsfjall webinaret her:

Meir informasjon:

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 5. aug. 2021 16:07 - Sist endra 11. aug. 2021 09:04