Arbeidspraksis i geofag – nytt emne fra våren 2022!

Nå lanseres emnet GEO3050 Arbeidspraksis i geofag som vil tilby bachelorstudenter i geofag relevant arbeidserfaring. Det er mulig å søke om praksisplass ved fire bedrifter våren 2022. 

Foto: Institutt for geofag, skilt ved inngang

Et nytt praksisemne i geofag er lansert ved Institutt for geofag, og er kun for bachelorstudenter i studiene Geologi og geografi, samt Geofysikk og klima. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Det nye praksisemnet har vært i støpeskjeen en tid, og tilbys for første gang vårsemesteret 2022. Praksisemnet er kun for studenter på bachelorprogrammmene i geofag.

– Til nå har vi knyttet til oss fire bedrifter som tilbyr praksisplasser, men vi kan ta imot flere og tilbudet vil variere fra semester til semester. Vi er åpne for forslag fra bedrifter som vil og kan tilby praksisplasser, opplyser Kristian Bjelbøle Bakken, studiekonsulent ved Institutt for geofag.

Dette aller første semesteret er det etablert samarbeid om praksisplasser ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Meteorologisk institutt (met.no), NORSAR og Miljøstiftelsen ZERO.

Praksisplassene er relevante for både studenter ved bachelorprogrammene Geofysikk og klima, og Geologi og geografi. Bedriftene vil i begynnelsen av november utlyse mellom 1 og 4 stillinger hver, alle med søknadsfrist 1. desember. 

Håper på mange søkere

– Vi tar sikte på å imitere en reell arbeidssøkersitasjon, sier Karianne Lilleøren, utdanningsleder ved Institutt for geofag. – Det betyr at søkerne må skrive en søknad og legge ved CV tilpasset stillingsutlysningen. Deretter vil arbeidsgiverne innkalle aktuelle kandidater til et intervju. 

Siden det er bedriftene som tilbyr studentene praksisplass, er det ikke sikkert at alle studentene som søker praksisplass faktisk får et tilbud. For å ta emnet må studentene først ha fått tilbud om en praksisplass fra en av bedriftene, og de som får tilbud vil få beskjed før de eventuelt må melde seg opp i andre emner for vårsemesteret. 

For å hjelpe studentene i søknadsprosessen skal det vere et søkerseminar i regi av Karrieresenteret den 4. november, klokken 12:30. Kurset omhandler blant annet hvordan sette opp en god CV. Søkerseminaret er i god tid før søknadsfristen til praksisplassene, 1. desember. Påmelding til søkerseminaret gjøres på emnesiden.

Etterspurt av studentene

Studentene har lenge etterspurt kunnskap om studieprogrammenes tilknytning og relevans til arbeidslivet. Dette har kommet frem i Studiebarometeret, en årlig nasjonal spørreundersøkelse. Studentene lurer blant annet på hvordan kompetansen deres tas i bruk i arbeidslivet, og hvordan denne formidles til potensielle arbeidsgivere.

Gjennom det nye emnet vil studentene få praktisk erfaring og kunnskap om jobbmarkedet etter utdanningen og få direkte kontakt med mulige arbeidsgivere. Ved å få en praksisplass får de personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en relevant jobb.

Viktig praktisk og faglig kunnskap for yrkeslivet

I tillegg til å søke på en stilling, forberede og gjennomføre et jobbintervju, vil studentene måtte forholde seg til frister, skrive rapporter og gi presentasjoner, delta i medarbeidersamtaler, men også sette seg inn i nye faglige problemstillinger.

– Vi håper at studentene på denne måten blir mer bevisst sin egen kunnskap og kompetanse, sier Karianne Lilleøren.

Se emnesiden for mer informasjon om praksisoppholdet, prosjekter, opptak og søknadsfrister.

GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag 

Interessert i mer informasjon? Kontakt eller stikk innom: Kristian og/eller Karianne, se nærmere kontaktinformasjon under.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 15. okt. 2021 11:37 - Sist endret 2. mars 2022 11:46