English version of this page

Webinar om hydrogeologi i GeoSource nettverket, august 2021

Webinaret 'Introduction to hydrogeology with case studies in Norway and Brazil' ble holdt i august 2021. I målgruppen var MSc studenter fra partnerinstitusjoner i GeoSource som er UFPA, Brasil og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. 

Foto av feltarbeid i GeoSource nettverk samarbeidet

Program for de åpne gjesteforedragene 

Webinaret besto av fem gjesteforedrag som var relevante for temaet hydrogeologi. Foredragene var åpne for et bredere publikum, men alle som deltok måtte registrere seg for å få lenker til foredragene. Alle foredrag ble holdt i ZOOM.

Foredrag 1: Hydrogeology of an unstable rock slope on the shore of the Sunnyl fjord, Norway

  • Foredragsholder: Clara Sena, UiO
  • Tid: 26 august 2021, 14:05 - 14:55

Foredrag 2: Learning by doing - Field course in hydrogeology

  • Speaker: Anja Sundal, UiO
  • Tid: 26 august 2021, 15:10 til 16:00

Foredrag 3: Social perception and flood risk management in urban areas of Belém, Brazil

  • Foredragsholder: Aline Meiguins, Federal University of Pará, Brazil
  • Tid: 27 august 2021, 13:20 til 14:10

Foredrag 4: Stratigraphy and geological evolution of the Eastern Amazonia Coast, NE Brazil

  • Foredragsholder: Afonso Nogueira, Federal University of Pará, Brazil
  • Tid: 30 august 2021, 13:20 to 14:10

Foredrag 5: Hydrogeology of Belém, Pará, Brazil

  • Foredragsholder: Manoel Imbiriba Junior, CPRM - Geol. Survey of Brazil
  • Tid: 30 august 2021, 14:25 til 15:15

GeoSource-prosjektet er et Norsk-Brasilisk samarbeid innen høyere utdanning i geovitenskap med spesielt fokus på sammenhengen mellom utvinning av  georessurser, forbruksmønster og bærekraftig utvikling.

Les mer om GeoSource (på engelsk)

Publisert 18. mai 2021 15:52 - Sist endret 7. feb. 2022 13:47