UiOs bærekraftspris til masteroppgave om skyer sin påvirkning på klima

Universitetet i Oslo har siden 2018 gitt ut priser til beste masteroppgaver som er knyttet til FNs bærekraftsmål. En av de tre som fikk prisen i år er Astrid Bragstad Gjelsvik, masterstudent i meteorologi ved Institutt for geofag. 

Astrid Bragstad Gjelsvik. Foto: Mathias Malmgren

Astrid Bragstad Gjelsvik. Foto: Mathias Malmgren

UiOs bærekraftspris for beste masteroppgave (en av tre priser) er tildelt Astrid Bragstad Gjelsvik for hennes masteroppgave med tittelen: 

  • Ice Nucleating Particles in Arctic Clouds and Their Impact on Climate.

Oppgaven inngår i masterprogrammet i geofag og graden: Master in Geosciences. Veiledere var professor Trude Storelvmo, og forsker Robert Oscar David, begge fra Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Institutt for geofag. 

Astrid Bragstad Gjelsvik, om å motta prisen:
–  Det er en stor ære og glede å motta Bærekraftsprisen fra UiO! Forståelse for kompleksiteten til klimaet er viktig for å skape en bærekraftig verden - selv om det krever at forståelse følges opp med handling.  

Les mer om Astrid og oppgavens tema i denne artikkelen.

Masteroppgaven ble forsvart 2. juni, og er ennå ikke lagt ut på DuO. Oppgaven omhandler skyer over arktis sin innvirkning på klimaet, og er i tilknyttet forskningsprosjektet Mixed-phase clouds and climate (MC2)

Prisen deles formelt ut under UiOs årsfest som er den 2. september. Prisvinnerne mottar en pengesum på kr 10 000 hver.

Gratulerer med prisen, Astrid!

 

Om Universitetet i Oslos bærekraftspris

UiOs bærekraftspris for beste masteroppgave ble etablert i 2018 og deles ut hvert år til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftmål. Formålet med prisen er å inspirere til originalitet og kvalitet i masterarbeider som bidrar til kunnskap om og innsikt i bærekraftig utvikling. Mer om prisen og tidligere prisvinnere på UiOs websider.

Les mer om FNs bærekraftsmål på nettsidene til FM-sambandet.

 

Publisert 17. aug. 2022 14:22 - Sist endret 22. aug. 2022 09:43