Nytt emne om klima og bærekraft: naturlige prosesser og menneskets påvirkning

Er du interessert i å lære mer om klima, klimaendringer og hvordan mennesker må forholde seg til dette? Et nytt emne 'GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning' starter opp ved Institutt for geofag nå i høst.

Nytt emne fra høsten 2022: I det nye emnet kan du lære mer om jordas utvikling , klimasystemet, bærekraft og om menneskelig påvirkning på klima og mulige tiltak. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no

Nytt emne fra høsten 2022: I det nye emnet kan du lære mer om jordas utvikling, klimasystemet, klimaendringer, bærekraft og om menneskelig påvirkning på klima og mulige tiltak. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no

Det nye emnet er lansert for å fylle et kompetansebehov i studier og i arbeidslivet, og er et tverrfaglig initiativ mellom ulike fagmiljø ved Institutt for geofag. Emnet er på bachelornivå og gir 10 studiepoeng. Det vil bli undervist i høstsemesteret, første gang studieåret 2022.

Åpent for alle interesserte

Det trengs ikke spesielle forkunnskaper og realfaglig bakgrunn for å ta emnet. Alle interesserte i å lære mer om klimasystemet, bærekraft og hvordan det hele henger sammen i et større perspektiv kan søke emnet.

Det er nok at du har generell studiekompetanse for å søke på emnet. Du må også en en aktiv studierett ved Universitetet i Oslo. Det er mulig å ta emnet som enkeltemnestudent. 

Bred kunnskapsplattform for å forstå klimaendringer

Emnet vil gi en bred innføring i klimasystemet, og hvordan utslipp og arealendringer har endret energibalansen til jorda og dermed påvirket klimaet. Du får også en oversikt over virkningene av klimaendringene, og mulige tiltak for å redusere utslipp eller dempe skadelig effekter. Emnet tar også opp teknologiske, økonomiske, politiske og etiske aspekter ved klimaendringer og tiltak. 

Vi ser bakover i tid på jordas utvikling og tidligere tiders klima, energibalanse og drivhuseffekt, Emnet tar for seg endringer i atmosfærens sammensetning, klimasystemet på jorda i dag, tilbakekoblinger i klimasystemet og scenarier for utviklingen i klima inkludert effekter på natur og samfunn.

Du kan lese mer om innhold  og om hva du lærer etter å ha tatt emnet på emnebeskrivelsen som ligger ute nå.

Grafikk: FNs bærekraftsmål. Kilde: FN-sambandet
Les mer om FNs bærekraftsmål på nettsidene til FN-sambandet. Grafikk, kilde: FN-sambandet

Tiltak og bærekraft

Sentralt i dette emnet er de viktigste mulighetene og utfordringene knyttet til å gjennomføre tiltak for å redusere utslipp og gjennomføre tilpasning til klimaendringene. Emnet tar for seg geofagets rolle i samfunnet i dag, og det vil også bli en innføring i FNs bærekraftsmål.

Vi stiller spørsmål som hvordan vi kan tilpasse oss og å redusere klimaendringene? Hvilke tiltak fungerer? Er det økonomiske virkemidler som skatter og avgifter på utslipp, og teknologiske muligheter for å redusere utslippene?

Klima er ikke det eneste problemet verden står overfor og det er derfor viktig at klimatiltak ikke forverrer mulighetene for å oppnå andre bærekraftsmål i samfunnet.  

Forelesninger og gruppeundervisning

Undervisningen er spennende og variert, og vil bestå av 4 forelesningstimer og 2 gruppetimer per uke.

Det er lagt inn praktiske øvelser for eksempel vil vi bruke øvelser basert på spillteori med fokus på hindringer som gjør det vanskelig å løse et globalt problem slik som klimaendringer. 

Interessert i å søke?

Se emnebeskrivelsen for mer informasjon om innhold, undervisning, opptak og søknadsfrist for emnet.

GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning

Er du interessert i mer informasjon om emnet? Send en e-post til faglig kontaktperson for emnet Terje Koren Berntsen (kontaktinfo).

Emneord: Klima, Klimaendringer, bærekraft Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 29. juni 2022 12:35 - Sist endret 30. juni 2022 09:39