English version of this page

Nye verv og medlemskap for to GEO-professorer fra 2022

To professorer ved Institutt for geofag er nylig blitt oppnevnt til medlemskap og verv innen akademia. Joseph LaCasce er tatt opp i Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, og Andreas Kääb er utnevnt til et verv i Circle-U – et nettverk for europeisk universitetssamarbeid.

Nye medlemskap og akademiske verv for professorene Andreas Max Kââb og Joseph LaCasce fra 2022. Foto: Geir Holm/UiO, Collage: GK/UiO

Nye medlemskap og akademiske verv for professorene Andreas Max Kââb og Joseph LaCasce fra 2022. Foto: Geir Holm/UiO, Collage: GK/UiO

Andreas Max Kääb utnevnt til «Academic Chair» i «Knowledge hub of Climate»

Professor Andreas Max Kääb ble i januar 2022 utnevnt til  «Academic Chair» i «Knowledge hub of Climate» i nettverket Circle-U. Dette tverrfaglige nettverket samler ni universiteter i like mange europeiske land for samarbeid om forskning og utdanning. Nettverket ledes nå av rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Kääb er professor i geomatikk ved Institutt for geofag fra 2005, ansatt i Seksjon for geografi og hydrologi (GeoHyd). Viktigste forskningsinteresser er overvåkning og forståelse av prosesser i kalde regioner, som isbreer, permafrost og elvestrøm, samt  klimaendringers påvirkninger og naturfarer knyttet til dem. Han har undervist i geomatikk og fjernmåling i mange år.

Les mer om Circle-U på: www.circle-u.eu

Joseph Henry LaCasce er tatt opp som medlem i Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning

Professor Joseph Henry LaCasce, Institutt for geofag ble tatt opp som medlem Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning i desember 2021. Dette akademiet har 173 enkeltmedlemmer i tillegg til de fem institusjonsmedlemmer. Akademiet har sin base i  Longyearbyen, Svalbard, 78° nord, og har som mål å fremme forskning og utdanning om og i polare områder.

LaCasce er professor i oseanografi ved Institutt for geofag fra 2007, ansatt i Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs). Blant hans forskningsinteresser er storskala dynamikk i atmosfæren og havet, turbulens og Lagrangian statistikk. Han har undervist i en årrekke i oseanografi og meteorologi, og også vært tilknyttet undervisning ved Universitetssenteret på Svalbard – UNIS.

Mer om Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning: www.polar-academy.com

 

Kolleger ved Institutt for geofag gratulerer! 

 

Publisert 8. mars 2022 09:58 - Sist endret 8. mars 2022 12:15