Geofaredagen 2021

Geofaredagen er et møtested og nasjonal konferanse for studenter, undervisere og alle som jobber med geofarer i Norge. Årets Geofaredag er 19 oktober og arrangeres av Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Foto: Her ses en flomstor Lærdalselva, Sogn i Vestland fylke. Foto: Nils Roar Sælthun 

Økt vannførsel og flom i elver kan representere en betydelig fare for bebyggelse ved elveleiet og/eller elvedeltaet, her ses en flomstor Lærdalselv, Sogn i Vestland fylke. Foto: Nils Roar Sælthun/UiO

Velkommen til Geofaredagen 2021

Geofaredagen skal være et møtested for alle som arbeider med geofare, og blir arrangert som en nasjonal konferanse. Konferansen ønsker å nå dagens og fremtidens geofareforskere, undervisere og andre som jobber med geofarer. Konferansen er på norsk, men bidrag på engelsk blir også akseptert.

Målgruppen for Geofaredagen er først og fremst studenter som arbeider med mastergrad, doktorgrad, eller som nettopp har avsluttet studiet – neste generasjons geofareforskere.

Målet er å utveksle erfaringer og å møte fagmiljøet som arbeider med geofarer. Konferansen også ment å være et kontaktledd mot viktige offentlige etater, konsulenter og andre aktører innenfor fagfeltet.

Påmelding og mer informasjon:

Viktige frister Geofaredagen 2021

På konferansen presenteres forskning og utvikling innen geofare i Norge og internasjonalt. Det legges det opp til en rekke muntlige- og poster presentasjoner. Konferansen har disse fristene: 

 

Publisert 1. juli 2021 11:56 - Sist endret 1. juli 2021 12:48