2016 - Side 2

Tid og sted: 27. jan. 2016 08:3010:00, Møterom FAROS, Forskningsparken, CIENS toppsenter

Ideen om den kompakte byen er forlokkende. Storsamfunnets behov for energieffektive og miljøvennlig byer sammenfaller med utbyggerens ønske om maksimal utnyttelse av tilgjengelige arealer. Men hva vil en kompakt by medføre for arkitektur, folk og byens kvalitet?