Frokostseminar CIENS; Nytt byplanleggingsverktøy - hvordan kan det bidra til bedre luftkvalitet i byene?

Med det nye nasjonale beregningsverktøyet (NBV) skal forvaltning, forskere og konsulenter kunne kartlegge luftkvaliteten i norske byer og tettsteder, og bruke informasjonen til å planlegge god luftkvalitet der folk bor. Lær mer om dette på CIENS frokostseminar.

CIENS: www.ciens.no

Invitasjon, CIENS frokostseminar

Med det nye nasjonale beregningsverktøyet (NBV) skal forvaltning, forskere og konsulenter kunne kartlegge luftkvaliteten i norske byer og tettsteder, og bruke informasjonen til å planlegge god luftkvalitet der folk bor.

Så langt i prosessen har prosjektet etablert en felles metodikk for innhenting av nødvendige data for å beregne konsentrasjoner av luftforurensning i norske byer og tettsteder. Data om både forurensende utslipp fra ulike kilder og meteorologi for byer og tettsteder er oppdatert ved hjelp av denne metodikken, og er tilgjengelige til videre bruk.

Resultatene fra denne første fasen blir snart tilgjengelige – hvordan ser verktøyet ut så langt? Hva skal skje videre? Hør fra de ulike aktørene i prosjektet, fra forvaltning til forskere.

På programmet:

  • Målet med prosjektet: Hva skal NBV brukes til? Isabella Kasin og Sigmund Guttu, Miljødirektoratet
  • Fortløpende utfordringer i prosjektet Pål Rosland, Statens Vegvesen
  • Prioriteringer og oppnådde resultater så langt Leonor Tarrasón, NILU
  • Dette forurenser norske byer og tettsteder Susana Lopez-Aparicio, NILU
  • Meteorologien i verktøyet Bruce Denby, MET
  • Hva kan et slikt planleggingsverktøy bidra med i praksis? Innledende presentasjon med oppfordring til deltakelse fra salen. Britt Ann Høiskar, NILU

Tid og sted:  Onsdag 8/6 klokken 08:30 – 10:00 (lett frokost fra 08:15), Forskningsparken, Blindern, Oslo, møterom Faros.

Vel møtt!

 

Last ned invitasjon og program (pdf)

Påmelding av hensyn til frokostservering er nødvendig, og gjøres elektronisk på lenken under.

Meld deg på frokostseminaret: http://CIENSfrokost0806.speedsurvey.com

 

OM CIENS: CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, MetNo, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Les mer om CIENS samarbeidet på www.ciens.no.

Publisert 24. mai 2016 15:55 - Sist endret 12. okt. 2020 10:33