2012

Publisert 23. jan. 2013 18:18

Norge har flere permanent frosne områder og disse er nå kartlagt. Permafrost er jord eller fjell som ikke tiner to somrer på rad, og som dermed er underlagt konstant frost/tele. En av dem som står bak det nye kartet fra Norsk kartverk/Geodata er Bernd Etzelmüller, professor ved Institutt for geofag. 

Publisert 9. jan. 2013 15:04

Isbreer, jordskjelv, vulkaner og masseutryddelser. Jornalisten fra froskning.no har snakket med tre geofag-forskere om hvordan de valgte forskningsfelt, deribland en naturgeograf (glasiolog) ved Institutt for geofag, UiO.

Publisert 12. nov. 2012 14:09

Professor Trond Helge Torsvik fra Institutt for geologi og hans forskergruppe får støtte fra Forskningrådet til å etablere et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Earth Evolution and Dynamics. Et mål med det nye senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd som forårsaker endringer i klima og miljø på jorden. Les mer i intervjuet i Aftenposten den 12.11.2012.

Publisert 12. nov. 2012 14:09

Det er snart ti år siden de tre første sentrene for framragende forskning startet opp ved Universitetet i Oslo. Hva har de oppnådd i perioden frem til i dag? Professor Bjørn Jamtveit ved Institutt for geofag er leder for Senter for geologisk prosessers fysikk (PGP), og har blitt intervjuet sammen med de to andre senterlederne av forskningsmagasinet Apollon.

Publisert 12. nov. 2012 12:48

Ny forskning gir forståelse av klodens klimafølsomhet for CO2. En modell utviklet av forskere fra Institutt for geofag, CICERO og Norsk Regnesentral, viser at oppvarmingen av atmosfæren kan gå saktere enn tidligere antatt.

Publisert 24. okt. 2012 15:16

Åtte år med utgravningar på Svalbard vart avslutta med eit seminar ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen nyleg. Forskarane beskriv økosystemet i havet i nord for 147 millionar år sidan, og reiser nye spørsmål. Resultat frå utgravningene er tilgjengelege i ei spesialutgåve av Norsk Geologisk Tidsskrift.

Publisert 24. okt. 2012 14:30

Den Nordatlantiske oscillasjonen er et værfenomen som har innvirkning på hva vintervær vi får her i Norge og måles i NAO-indeksen. I avsetninger i en innsjø på Grønland har en gruppe forskere nå klart å kartlegge NAO svingningene for de siste 5200 årene. Den Nordatlantiske oscillasjonen er i stadig endring, fra dag til dag og år til år, sier professor Trond Iversen, Institutt for geofag, UiO.

Publisert 3. okt. 2012 14:03

Skifergass, skiferolje, tjæresand og tungolje representerer store reserver av fossil energi. Men hvor mye kan utvinnes og kan vi håndtere miljøproblemene, spør Knut Bjørlykke i sin kronikk på forskning.no.

Publisert 11. sep. 2012 12:36

I Dagens Næringsliv er professor emeritus Knut Bjørlykke intervjuet i artikkelen "Gamlelandet" om arbeidet sitt som senior ved Institutt for geofag, UiO. - Vi geologer får et annet perspektiv på tid, sier Bjørlykke, når han studerer den 430 millioner år gamle fossilen som står utenfor inngangspartiet på Geologibygningen på Blindern, Universitetet i Oslo.

Publisert 7. sep. 2012 20:47

I august 2012 startet det 37 % flere nye studenter på bachelorstudiet på Institutt for geofag, Universitetet i Oslo enn det som var tilfelle høsten 2011. - Vi er glade for å ta i mot så mange studenter i år, sier professor Valerie Maupin som er undervisningsleder ved Institutt for geofag.