Hvorfor valgte du geofag?

Isbreer, jordskjelv, vulkaner og masseutryddelser. Jornalisten fra froskning.no har snakket med tre geofag-forskere om hvordan de valgte forskningsfelt, deribland en naturgeograf (glasiolog) ved Institutt for geofag, UiO.

I sin artikkel har forskning.no intervjuet tre forskere i geofag, og alle har en ting til felles; de er ikke redde for å være utendørs i all slags vær. En av de som ble intervjuet er Jon Ove Hagen som er professor og glasiolog ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Glasiologi er læren om isbreer. Hagen forsker på breene i Arktis, særlig de på Svalbard, og isbreenes respons på klimaendringer.

 

Les mer i artikkel publisert på forskning.no:

Hvorfor valgte du geofag? forskning.no 16.07.2012.

Publisert 9. jan. 2013 15:04 - Sist endret 31. okt. 2018 15:45