I skuggen av Svalbardøglene

Åtte år med utgravningar på Svalbard vart avslutta med eit seminar ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i Longyearbyen nyleg. Forskarane beskriv økosystemet i havet i nord for 147 millionar år sidan, og reiser nye spørsmål. Resultat frå utgravningene er tilgjengelege i ei spesialutgåve av Norsk Geologisk Tidsskrift.

Ni av dei i alt atten artikkelforfattarane som har bidratt i spesialutgåva i Norsk Geologisk Tidsskrift hadde innlegg om sin forskning på seminaret i regi av UNIS. Deriblandt desse var professor Henning Dybvik, Institutt for geofag, UiO. Samla teikna forskarane eit bilete av eit økosystem som i alle fall delvis hadde sin eigen evolusjon, og på langt på veg var isolert.

Omtale av forskning om økosystemet i juratiden finn du nærmare beskrive i ein artikkel på forskning.no. Alle forskningsartiklane er tilgjengelege i ei spesialutgåve i Norsk Geologisk Tidsskrift.

 

Omtale på forskning.no:

I skuggen av Svalbardøglene. forskning.no 17.10.2012

Referanse:

Dypvik, H., Zakharov, V. Fine-grained epicontinental Arctic sedimentation – mineralogy and geochemistry of shales from the Late Jurassic-Early Cretaceous transition. NJG 2012 Volume 92 Nr. 2-3.

Publisert 24. okt. 2012 15:16 - Sist endret 31. okt. 2018 15:46