Oppvarmingen går saktere enn antatt

Ny forskning gir forståelse av klodens klimafølsomhet for CO2. En modell utviklet av forskere fra Institutt for geofag, CICERO og Norsk Regnesentral, viser at oppvarmingen av atmosfæren kan gå saktere enn tidligere antatt.

CO2 bidrar til oppvarming av atmosfæren, men oppvarmingen kan gå saktere enn tidligere antatt. Foto: Colourbox

I en ny modell har professor Terje Koren Berntsen, Institutt for geofag og forskere fra Cicero og Norsk Regnesentral kjørt statistiske analyser over temperaturer i atmosfæren og havet, og koblet disse med data over mennesklige utslipp av CO2, menneskeskapt aktivitet, samt hendinger som påvirker atmosfæren slik som vulkanutbrudd og solaktivitet. Modellen gir en indikator på jordens klimafølsomhet, og gir nye temperaturprognoser for effekten ved en dobling av CO2 utslipp til atmosfæren.

De nye temperaturene modifiserer temperaturene gitt i utregningene til FNs klimapanel i 2007. I denne antok man at det var 90 % sannsynlighet for oppvarmingen av jordens atmosfære ville ligge mellom 2,0 - 4,5 grader ved dobling av CO2 til atmosfæren. Den nye studien viser at temperaturene vil variere mellom 1,3 - 2,9 grader ved en dobling av CO2. Oppvarmingen kan dermed se ut til å gå saktere enn før antatt.

 

Artikkel i Aftenposten:

Oppvarmingen går saktere enn antatt. Aftenposten, 31. oktober 2012.

Ny metode for å beregne fremtiden. Aftenposten, 31. oktober 2012.

 

Publisert 12. nov. 2012 12:48 - Sist endret 12. nov. 2012 12:51