Seniorer og arbeidslivet

I Dagens Næringsliv er professor emeritus Knut Bjørlykke intervjuet i artikkelen "Gamlelandet" om arbeidet sitt som senior ved Institutt for geofag, UiO. - Vi geologer får et annet perspektiv på tid, sier Bjørlykke, når han studerer den 430 millioner år gamle fossilen som står utenfor inngangspartiet på Geologibygningen på Blindern, Universitetet i Oslo.

Knut Bjørlykke. Foto: Thomas Haugersveen

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo har flere seniorer som arbeider utover passert pensjonsalder, men som er meget aktive i forskning og flere deltar også i undervisningen. Seniorene er en viktig ressurs både på grunn av erfaring og kompetanse, men de er også "kostnadseffektive" og bidrar til en faglig konitinuitet i undervisningen og forskningen.

Fritatt fra møter og tunge undervisningsplikter kan de konsentrere seg om forskning og fullføring av vitenskaplige artikler. Dette gjør at seniorene er vel så produktive som de som er i vanlig full stilling.

Bjørlykke ble intervjuet i Dagens Næringsliv den 25.08.12 som en representant for seniorgruppen ved Institutt for geofag i en artikkel med intervjuer med seniorer fra andre arbeidssteder i Norge. Bjørlykke er høyst aktiv og underviser ennå i petroleumsgeologi, og han produserte i 2010 flere vitenskaplige artikler enn de vitenskaplige ansatte ved en stor høyskole til sammen.

 

Artikkel stod på trykk i Dagens Næringsliv:

Gamlelandet. Dagens Næringsliv morgen 25.08.2012.

 

 

Publisert 11. sep. 2012 12:36