13 forskningssentre deler milliardbeløp

Professor Trond Helge Torsvik fra Institutt for geologi og hans forskergruppe får støtte fra Forskningrådet til å etablere et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) - Centre for Earth Evolution and Dynamics. Et mål med det nye senteret er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd som forårsaker endringer i klima og miljø på jorden. Les mer i intervjuet i Aftenposten den 12.11.2012.

Forskningsrådet har utpekt i alt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning fra 2013. Universitetet i Oslo får støtte til fire SFFer. Et av forskningmiljøene ledes av professor Trond Helge Torsvik fra Institutt for geofag med senteret: Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED).

 

Les artikkel i Aftenposten:

13 forskningssentre deler milliardbeløp. Aftenposten, 12.11.2012,

Publisert 12. nov. 2012 14:09