Ukonvensjonell olje og gass

Skifergass, skiferolje, tjæresand og tungolje representerer store reserver av fossil energi. Men hvor mye kan utvinnes og kan vi håndtere miljøproblemene, spør Knut Bjørlykke i sin kronikk på forskning.no.

Konvensjonell olje og gass som utvinnes feks fra Nordsjøen ligger i reservoarer av sandsteiner eller kalksteiner av den type som har produsert det meste av oljen og gassen til nå. De såkalte ukonvensjonelle ressursene som skiferolje, skifergass, tjæresand og tungolje regnet man tidligere med at man ikke kunne utvinne, men dette representerer nå store reserver av petroleum rundt i verden. I dette innlegget på nettportalen forskning.no presenterer Knut Bjørlykke de vanligste ukonvensjonelle ressursene, hvordan de ble dannet, og hvordan ressursene kan utvinnes.

De ukonvensjonelle ressursene er vanskligere å utvinne enn de konvensjonelle ressursene. For eksempel kreves det oppvarming av tjæresand eller tungolje for å få oljen flytende, noe som gir økt utslipp av CO2. Utvinningen kan også gi avfallstoffer som er vanskelig å lagre og medføre forurensning av vann som nyttes i utvinningsprosessen.

 

Artikkel publisert på forskning.no:

Ukonvensjonell olje og gass forurenser mer. forskning.no 02.10.2012.

Publisert 3. okt. 2012 14:03 - Sist endret 31. okt. 2018 15:47