2013

Publisert 17. des. 2013 19:17

Innlegg om energiforskning betalt av oljeselskap er uetisk av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag. På trykk i Dagens Næringsliv den 22. november 2013.

Publisert 17. des. 2013 19:16

I midten november disputere Helge Løseth som doktor philos i geologi ved Institutt for geofag, UiO med avhandlingen: Ny seismisk tolking avslører kilden til oljen, verdens største sandvulkan, og hvorfor det er fjell i Norge. Løseth som opprinnelig er fra Steigen i Salten, Nordland, ble omtalt i lokalavisa Nord Salten og nettavisen geo365.no.

Publisert 17. des. 2013 19:16

Innlegg om Universitetet i Oslo bør få "sitt eget NTNU", av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag. På trykk i Dagens Næringsliv den 4. oktober 2013.

Publisert 10. des. 2013 11:01

I oktober disputerte Mats P. Björkman, PhD i atmosfærevitenskap ved Institutt for geofag. Björkmans doktorgradsarbeid omhandler avsetningen av nitrogen i snøen på Svalbard, og de kjemiske og fysiske prosessene som oppstår når solens stråler treffer snøen. Arbeidet ble omtalt på nettstedet npolar.no.

Publisert 10. des. 2013 10:49

Fjellpartiet mellom Bøadalen og Ovridsdalen har vore ustabilt i fleire 10-år. Senioringeniør Trond Eiken ved Institutt for geofag som har gjort målingar av fjellpartiet sidan 2008, seier imidlertid at det er ikkje noko umiddelbar fare for at fjellpartiet ramlar ned. Men bevegelsen representerer ein risiko og tiltak vert fortløpande vurdert.

Publisert 19. sep. 2013 11:27

Brasil finansierer opphald for dei beste studentane sine i realfag og medisin ved verdas beste universitet i den kommande tre års perioden. I alt 65 studentar kjem til Noreg, deriblandt dei 28 studentar som har kome til UiO i haust. Fleire av Brasil studentane tar emner ved Institutt for geofag. Les artikkel i Uniforum den 9.9.2013.

Published Sep. 16, 2013 9:24 AM

Førsteamanuensis Luke Copland, Universitete i Ottawa, og professor Jon Ove Hagen, UiO ble januar 2013 intervjuet i SIU magasinet om det internasjonale forsknings- og utvekslingsprogrammet med master og PhD studenter som pågår i GlacioEx programmet.

GlacioEx på web: www.mn.uio.no/glacioex

Publisert 2. sep. 2013 15:39

Urgamle pollenkorn kan visa oss korleis bartre overlevde ei av jordas største utryddingsepisodar. Førsteamanuensis Wolfram M. Kürschner ved Institutt for geofag har saman med britiske kollegaer studert korleis ei no utdøydd gruppe bartre overlevde ekstreme klimaendringar i Jura - Krit perioden for 200 millionar år sidan.

Publisert 2. sep. 2013 15:38

Det er for lite CO2 her i landet til å gjøre det kommersielt interessant å fange CO2. Norge bør lagre, ikke fange CO2, sier professor Per Aagaard, Institutt for geofag til ABC Nyheter.

Publisert 24. mai 2013 13:51

Nye matematiske modeller for den flytende massen i jordas indre kan forklare både klimaet og hvordan jordskorpa så ut i urtiden. Modellene bruker data fra trykkbølger fra de verste jordskjelvene de siste hundre år, og krever store ressurser av tungregnemaskiner som skal kjøre simuleringene. Modellene er utviklet av forskere fra det nye SFF-senteret CEED ved Universitetet i Oslo.