2013 - Side 2

Publisert 24. mai 2013 13:44

Fremtidens olje må pumpes opp fra nanotynne sprekker i skiferstein. Da må geologene forstå hvordan de enkelte molekylene beveger seg i svært tynne sprekker og ganger. Forskere fra Physics of Geological Processes (PGP) har allerede gjort de første beregningene.

Publisert 24. mai 2013 12:46

Dei siste åra har den globale oppvarminga ikkje stige som forventa, og dette reiser spørsmål om klimamodellane er gode nok. I ein artikkel i Dag og tid, den 5. april uttalar professor Berntsen, Institutt for geofag seg om ein modell som han og andre forskarar utviklar, som er mindre sensitiv for CO2 påvirkning.

Publisert 6. mars 2013 09:06

Utvikling av modeller for å beregne potensialet for reduksjon av CO2 fra skipsflåten har vært sentralt i dr. avhandlingen til Magnus Strandmyr Eide ved Institutt for geofag. Avhandlingen «Modeling present and future global shipping emissions, abatement potentials and possible impacts», har blitt omtalt i artikkelen Tror på biodrivstoff-boom i skipsfarten, Norsk Teknisk Ukeblad, 3.3.2013.

Publisert 18. feb. 2013 09:06

Norge har mange flotte og høye fjell, men forskerne er uenige om hvordan de har blitt dannet. Har de eksistert helt fra den Den kaledoniske fjellkjede kom til for 400 millioner år siden, eller ble de til ved den tertiære landhevingen?. Professor emeritus ved Institutt for geofag, Johan P. Nystuen uttaler seg i artikkelen Har vi feil fakta om fjellene? i A-magasinet den 15. februar 2013 (Aftenposten).

Publisert 7. feb. 2013 10:26

Tre UiO-ansatte fikk tildelt toppforskningstipendet ERC Advanced Grants fra det europeiske forskningsrådet i 2012. En av de heldige er Andreas Kääb fra Institutt for geofag, professor i geomatikk, som skal kartlegge endringer i bremasse ved hjelp av måling med laser og satelittradar. Endringer i bremassen kan mellom annet si oss noe om klimaendringer og om nedsmeltning av isbreer har effekt på havnivået.

Publisert 7. feb. 2013 10:26

Brøggerprisen 2013 er tildelt Roy Gabrielsen, professor i petroleumsgeologi  ved Institutt for geofag under den geologiske vinterkonferansen i Oslo i januar. Brøggerprisen er ein æresbevisning til ein geolog som gjennom ein livslang innsats har bidratt på ein unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Prisen deles ut av Norsk Geologisk Forening.