PhD om dynamikken i snøen på Svalbard

I oktober disputerte Mats P. Björkman, PhD i atmosfærevitenskap ved Institutt for geofag. Björkmans doktorgradsarbeid omhandler avsetningen av nitrogen i snøen på Svalbard, og de kjemiske og fysiske prosessene som oppstår når solens stråler treffer snøen. Arbeidet ble omtalt på nettstedet npolar.no.

Arktisk landskap på Svalbard. Foto: colourbox.no

Økosystemet på Svalbard har begrenset tilgang på næringsstoffer på grunn av det kalde og tørre klimaet, og en stor del av det viktige nitrogentilskuddet stammer derfor fra atmosfæren.

Det spesielle klimaet fører til at mesteparten av nitrogenet kommer med snø og regn som vasker ut nitrogenholdige forurensning, som nitrat og ammonium, fra luften. Les mer om resultater fra Björkmans arbeid på nettsidene til Norsk Polarinstitutt.

 

Les artikkel:

Doktorgrad om dynamikken i snøen på Svalbard. npolar.no, 2.10.2013.

Publisert 10. des. 2013 11:01 - Sist endret 10. des. 2013 11:02