Uetisk energiforskning?

Innlegg om energiforskning betalt av oljeselskap er uetisk av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag. På trykk i Dagens Næringsliv den 22. november 2013.

Ved starten av det norske oljeeventyret såg Vista-samarbeidet dagens lys som et samarbeid mellom grunnforskningsmiljøene ved universitetene og den anvendte petroleumsindustrien representert ved Statoil. Dette resulterte i blant annet styrking av utdanning av norske petroleumsgeologer. Kan man si at dette samarbeidet var uetisk?

Les hele artikkelen om uetisk enegiforskning i Dagens Næringsliv, morgenutgaven den 22. november 2013.

 

Les artikkel:

Uetisk energiforskning? Dagens Næringsliv, 22.11.2013.

Dette innlegget  ligger dessverre ikke på nett.

Publisert 17. des. 2013 19:17 - Sist endret 17. des. 2013 19:17