Tar doktorgrad på geologi

I midten november disputere Helge Løseth som doktor philos i geologi ved Institutt for geofag, UiO med avhandlingen: Ny seismisk tolking avslører kilden til oljen, verdens største sandvulkan, og hvorfor det er fjell i Norge. Løseth som opprinnelig er fra Steigen i Salten, Nordland, ble omtalt i lokalavisa Nord Salten og nettavisen geo365.no.

Løseth med geologiinteresserte på Mjeldberget, Engeløya. Foto: Bjørn Erik Stemland

Avhandliingen til Løseth bestod av ni vitenskapelige artikler hvor seismiske data er tolket og analysert. Her karakteriseres organiske rike bergartslag som kilden til olje og gass, for første gang beskrevet av Løseth og hans medforfattere. Dette er svært viktig kunnskap ved leting etter olje og gass, og teknologien har fått tre internasjonale og to interne Statoil-priser.

Videre avsløres noen av naturens egne lekkasjemetoder for olje og gass, og en beskrivelse av verdens største sandvulkan. Her vises også hvordan storskala spenninger i jordskorpa forårsaket første fase i heving av dagens fjell i Norge.

 

Les omtaler:

 

Tidfester dannelsen av Nordryggen, geoforskning.no, 15.1.2014 (først publisert i GEO 08/13)

Ny viten om norsk geologi, geo365.no, nettavisen for geomiljøet 28.10.2013

Tar doktorgrad på geologi, Nord Salten, 14.11.2013.

Publisert 17. des. 2013 19:16 - Sist endret 3. juni 2014 20:54