Et varmt samarbeid

Førsteamanuensis Luke Copland, Universitete i Ottawa, og professor Jon Ove Hagen, UiO ble januar 2013 intervjuet i SIU magasinet om det internasjonale forsknings- og utvekslingsprogrammet med master og PhD studenter som pågår i GlacioEx programmet.

GlacioEx på web: www.mn.uio.no/glacioex

PÅ KURS I OSLO: Glasiolog ved UiO, Jon Ove Hagen (til v.), fikk i januar besøk av student Alexandra Waechter og førsteamanuensis Luke Copland fra University of Ottawa. FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/SIU

I forskernettverket GlacioEx jobber forskere fra land med grense til nordområdene, respektive Canada, USA og Norge sammen for å forstå hvordan klimaendringer påvirker isbreene i Arktis. Den viktigeste årsaken for påvirkning av havnivået er antatt å vere bresmelting. Utviklingen kan overvåkes, men da trenger man detaljert kunnskap om volumendringene som foregår i bremassene.

Porgram som GlacioEx gjør det mulig for mindre fagmiljøer å tilby både faglig bredde og dybde i undervisningen.

Prosjektet er finansiert gjennom Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika og består av seks partneruniversiteter; tre i Canada, to i Norge og ett i USA.

 

Les hele artikkelen her:

Varmt samarbeid om Arktis. SIU-magasinet, 01/2013, Side 34-35 (PDF).

Published Sep. 16, 2013 9:24 AM - Last modified Aug. 4, 2016 12:41 PM