Forurensning og klima i Arktiske strøk

Vanlig sot kan framskynde smelting av snø og havis i Arktis. Sot gir svarte flater som absorberer mer sollys enn hvitt noe som kan gi raskere nedsmelting av is og snø som resultat. I doktorgradsavhandling viser Mara Sand til at sot som slippes ut i nordområdene kan ha fem ganger så stor oppvarmingseffekt sammenliknet med sot som slippes ut lenger sør.

Svalbard, har et arktisk klima der midelstemperaturen er lav og snøen blir liggende store deler av året. Sot fra forurensing kan imidlertidig smelte snøen siden den er svart og blir varmet opp av solen. Foto: colourbox.no

Stipendiat Maria Sand forsvarte sin avhandling om The forcing and climate response of black karbon aerosols i slutten av januar 2014. Sand viser at sotpartikler som slippes ut i Arktis kan lettere avsettes på snøen som igjen vil sette fart i snøsmeltingen. Dette kan få konsekvenser for regulering av framtidig aktivitet i nordområdene, siden sot slippes ut ved oljeutvinning og fra skipsfart. Det er i dag relativt lite utslipp av sot i Arktis. Mesteparten av dagens sotutslipp i Arktis foregår nord i Russland.

Sot som slippes ut lenger sør, transporteres med luftstrømmer inn i Arktis. Disse partiklene befinner seg høyere oppe i atmosfæren og avsettes ikke så lett på snøen i Arktis. Allikevel kan de varme opp Arktis på lang avstand ved å varme opp lufta der de slippes ut i sør, og øke transporten av varme nordover.

Sot har flere klimaeffekter som kan motvirke hverandre og det er derfor viktig å bruke detaljerte klimamodeller for å kvantifisere nettoeffekten. I denne avhandlingen har den norske klimamodellen, NorESM, blitt brukt til å simulere klimaeffektene.

Les omtale:

  • The forcing and climate response of black carbon aerosols, Klima 1-2014
  • Ny avhandling om Arktis, cicero.uio.no, 24.1.2014
  • Maria tok doktorgrad, Enebakk Avis, 30.01.2014, kl 03:00 30.01.2014 (Retriever)
  • Nordlig sot er verst. Apollon. 2/2014
Publisert 12. mars 2014 10:30 - Sist endret 31. okt. 2018 15:48