Hevning - godt for Barentshavet

For å finne olje og gass er det viktig med detaljert kunnskap om de ulike bergartene og systemene der olje og gass har blitt lagret for mange millioner år siden. En som vet mye om dette er professor Dag Karlsen ved Institutt for geofag, UiO, som har hatt en spesiell interesse for kildbergarter og petroleumssystemer på Norsk sokkel og tilgrensende havområder utenfor Norskekysten. Les intervju i bladet Geo.

Barentshavet er en del av Nordishavet. Barentshavet ligger mellom Novaja Semlja, Frans Josefs land og Svalbard. Mot Norskehavet avgrenses Barentshavet langs en linje mellom Sørkapp på Spitsbergen over Bjørnøya til Nordkapp. Illustrasjon: Colourbox.no.

Karlsen har forsket i over 25 år på kildebergarter og hvordan dynamikk i bergarten (for eksempel hevning og senkning) har påvirket olje og gass feller i bergarten. Han har spesielt viet kildbergarter og petroleumssystemer på Barentshavet oppmerksomhet siden dette området har en spennende historie

I Barentshavet er det flere formasjoner som kan vere kilde til olje og gass, men at fellene for olje og gass har blitt helt eller delvis fylt opp i de millioner av år de har ligget der. Barentshavet har blitt hevet og senket flerer ganger fra urtiden til nyere tid noe som påvirker hvor oljen befinner seg.

 

Les artikkel:

Hevning - godt for barentshavet, GEO – Energi og ressurser, nr 1-2014.

Publisert 17. mars 2014 14:59