Feil fokus i feltarbeid i skolene

Feltarbeid i undervisningsopplegget skal gjøre elever i stand til å bruke naturfagteorien i praksis. Men hvorfor feiler da videregående elever i praktiske oppgaver som barneskolebarn klarer helt fint? Kari Beate Remmen har nylig forsvart sin doktoravhandling ved Institutt for geofag om nettopp feltarbeid i skolen. Les om hennes funn i artikkelen på forskning.no.

Elever jobber med å klassifisere ulike steiner.  Foto: Kari Beate Remmen.

Remmen forsvarte sin doktorgrad i midten av januar i år om bruk av feltarbeid i skolen og hvilket læringsutbytte elevene hadde av feltarbeidet.

Remmen har en rekke anbefalinger til hvordan bruk av feltarbeid kan forbedres, mellom annet at oppgavene som elevene skal løse på feltarbeidet bør være realistiske, at oppgavene bør være få og være åpne oppgaver som får dem til å vurdere ulike løsninger. Hun anbefaler også at feltarbeidet bør være nært skolen.

Les mer om hennes funn og anbefalinger i artikkelen på nettportalen forskning.no, se lenke under.

Remmen er tilknyttet Naturfagsenteret, UiO og har bidratt i programmet Geofag: Etter- og videreutdanning for lærere ved Institutt for geofag, UiO som er et samarbeid med Naturfagsenteret.

 

Les artikkel:

Feil fokus i feltarbeid i skolene. forskning.no, 27.1.2014.

Publisert 27. jan. 2014 16:41 - Sist endret 31. okt. 2018 15:48