Om folk og plasser

Den 17 november arrangeres Day of geography for første gang. Dagen markeres i form av en webportal der folk som arbeider med geografi eller geomatikk legger inn hva de gjør i løpet av en dag. Her kan lærere og studenter og andre interesserte se hvordan og med hva samfunnsgeografer og geografer arbeider. En som har publisert innlegg er Benjamin Laken fra MetOs, Institutt for geofag.

Hvordan påvirkes innsjøer i Norden ved klimaendringer?. Illustrasjon: Benjamin Laken

På nettstedet Day of geography 2014 har mellom mange andre som arbeider innenfor geo/naturgeografi/geoamtikk, også Benjamin Laken fra MetOs, Institutt for geofag lagt inn et innlegg om hvorfor han ble interessert i å arbeide med geografi og klima. Laken er naturgeograf og har forsket på mellom annet interaksjonen mellom Jordens atmosfære og romvær, men også på klima.

For tiden er Laken post doc i prosjektet ECCO (Effects of climate change on boreal lake ecosystems), Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs). Dette prosjektet omhandler effekten av klimaendringer på økologisk forhold og egenskaper til innsjøer i Norden.

 

Les innlegg:

Of people and places. Day of geography, 17.11.2014.

www.dayofgeography.com

 

Publisert 17. nov. 2014 19:03 - Sist endret 17. nov. 2014 20:16