Geologiprosjekt med ny relevans

Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geofag og Universitetet i Dar es Salaam (UDSM) som ble opprettet for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget langs kysten av Tanzania, har fått ny relevans i og med funn av gass i området. Professorene H. Dypvik og A. Andresen startet prosjektet i 2010, og med seg i arbeidet har de en doktorgradsstipendiat og flere masterstudenter fra begge universitetene. Les om denne forskningen i en serie artikler på nettstedet geoforskning.no.

Foruten arbeid i felt ble det også logget sedimentære kjerner ved TPDC sitt kjernelager. PhD-studente Katrine Fossum er til høyre på bildet. Her sammen med masterstudent ved UiO Orhan Mahmic (til venstre) og PhD-student Justina James Saroni ved UDSM. Foto: Mandawa prosjektgruppe

Et prosjektet ved Institutt for geofag for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget langs kysten av Tanzania, har fått ny relevans etter at det er funnet gass i området. Det overordnede målet for prosjektet ledet av geologi professorene Henning Dypvik og Arild Andresen er å knytte sammen geologien på land og til havs i området i sedimentologiske og tektoniske modeller.

Med i prosjektgruppen er PhD-studenten Katrine Fossum som skal undersøke den geologiske historien til et område ved kysten av Sør-Tanzania. Kun åtte mil ut fra land har Statoil nylig gjort gassfunn, som kan gjøre at ny kunnskap om sedimentiologiske forhold på land og i Mandawabassenget er gull verdt for Tanzania.

Les mer om deres forskning i artikkelserien i nettportalen geoforskning.no, se lenker under:

 

Les artikler:

Gassfunn trigger geologisk kartlegging, geoforskning.no, 14.1.2014.

Geologisk kartlegging i Tanzania, geoforskning.no, 20.1.2014

Geologisk bistand til Tanzania, geoforskning.no, 28.1.2014.

 

Publisert 15. jan. 2014 09:34 - Sist endret 5. feb. 2014 11:14