Kloden lekker vann til verdensrommet

Siden 1990-tallet har forskerne vært klar over at vann ytterst i atmosfæren kan "lekke" ut i verdensrommet. Doktorgradsstipendiat i meteorologi Christine Smith-Johnsen er med i et forskningsprosjekt for å mellom annet finne ut hvor mye vann som forsvinner ut fra kloden over Svalbard. Les mer om dette i et intervju med Smith-Johnsen i TV2.

EISCAT: Lukas Maes, Belgian Institute of Space Aeronomy, og Christine Smith-Johnsen, MetOs, UiO, foran EISCAT-radaren. Foto: Christine Smith-Johnsen

EISCAT: Lukas Maes, Belgian Institute of Space Aeronomy, og Christine Smith-Johnsen, MetOs, UiO, foran EISCAT-radaren. Foto: Christine Smith-Johnsen

Vannet som lekker ut er i form av oksygen og hydrogen atomer samt ioner som får så stor fart at de forsvinner ut fra den ytterste delen av atmosfæren og forlater dermed jordens tyngdekraft.

Forskerne ser på data fra satelitter samt radaren EISCAT og konsentrerer seg om utstråling av vannpartikler over Svalbard, som lekker mest vann til verdensrommet enn noe annet sted på jorden.

Forskningsprosjektet HEPPA - Norway Solar-Terrestrial Coupling through High Energy Particle Precipitation in the Atmosphere: a Norwegian contribution er et samarbeid mellom Institutt for geofag, MetOs og Belgian Institute of Space Aeronomy.

 

Les artikkel:

Kloden vår lekker vann, TV2, 23.11.2014

Når det snør oppover, Aftenposten, Viten artikkel, 4.12.2014

 

Publisert 1. des. 2014 10:45 - Sist endret 9. des. 2014 10:29