Studentene multitasker mellom notater, epost og Facebook på forelesningen

Debatt innlegg av førstelektor Karianne Lilleøren i Aftenposten Viten om studenter som er mer opptatt av PCen enn forelesningen. Mulitasking av notater, epost og Facebook kan medføre at studentenes læringsutbytte av en forelesning kan bli dårlig. På sikt kan dette redusere de faglige prestasjonene.

Facebook, ikke alltid tommelen opp. Illustrasjonsbilde: Colourbox.no

Studentene ved norske universitet og høyskoler kan bruke fritt PCer under forlesninger for notering. Men i en nylig forsvart doktorgradsavhandling viser Marte Blikstad-Balas at skole-PC-en som gis til elever i norsk videregående skole ofte brukes til utenomfaglige digitale aktiviteter.

 

Les innlegg

Studentene hopper mellom notater, epost og Facebook, Aftenposten, Viten. 10.02.2014

Publisert 26. feb. 2014 10:02