Tilbake til Blindern - Intervju med ny instituttleder ved Institutt for geofag

Intervju med Brit Lisa Skjelkvåle i geoforskning.no – Geoprofiler. Skjelkvåle overtok som instituttleder i mai 2013 ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Ett av hennes mål som leder er å legge til rette for mindre byråkrati for forskerne på Instituttet.

Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder ved Institutt for geofag, UiO fra mai 2013. Foto: Ronny Setså

 

Les hele artikkelen med intervjuet med Brit Lisa Skjelkvåle på nettstedet geoforskning.no.

 

Les artikkel:

Tilbake på Blindern. Geoforskning.no, 11.02.2014

Publisert 26. feb. 2014 10:03 - Sist endret 26. feb. 2014 10:03