Feltdata er viktig for snømodeller

Det er usikkerhet rundt hvordan den antarktiske innlandsisen påvirker den globale havnivåstigningen. En del av usikkerheten skyldes mangelfull kunnskap om isens totale massebalanse skriver glasiologene A. Sinisalo og K. Langley fra Institutt for geofag og E. Isaksson, Polarinstituttet i sin artikkel Feltdata viktig for antarktiske snømodeller (Klima 2014/2).

Det er gjort få studier av isen i Antarktis, som ligger i ugjestmilde og utilgjengelige områder. Glasiologene Anna Sinisalo og Kirsty Langley fra Institutt for geofag og Elisabeth Isaksson fra Polarinstituttet har undersøkt bremassen på Fimbulisen i Antarktis.

Fimbulisen er en av Antarktis største isbremmer. Isbremmer er et tykt lag med is som strømmer fra land og ut i sjøen. Forskerne har brukt forskjellige feltmetoder som måling av isbrekjerner og stakemåling men også radarmåling for å undersøke ismassen.

Les artikkel:

Feltdata viktig for antarktiske snømodeller. Klima, 2014, nr 2. (s. 26-27). Forfattere: Anna Sinisalo, Kirsty Langley og Elisabeth Isaksson.

Publisert 12. sep. 2014 14:54 - Sist endret 31. okt. 2018 15:50