Uren CO2 og konsekvenser for lagring

Klimagassen CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen vil aldri være helt ren. Det kan få konsekvenser for gassens oppførsel og lagringspotensialet sier forsker Helge Hellevang i et intervju på nettstedet geoforskning.no den 17. juli.

CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen, Foto av forsker Helge Hellevang..

Forsker Helge Hellevang. Foto:Ronny Setså, Geoforskning

Klimagassen CO2 vil ikke forekomme ren fra prosessindustrien eller et kraftverk. Den vil alltid inneholde mindre mengder av andre gasser og væsker. Den kan også bli tilført naturgass idet den blir lagret i et reservoar.

Slike urenheter kan igjen påvirke gassens strømningsegenskaper.som igjen kan påvirke lagring av gassen, fremholder Helge Hellevang, arbeidspakkeleder og forsker ved forskningssenteret SUCCESS, den delen som ligger til Institutt for geofag. Forskerne ønsker nå å undersøke hvordan gassens strømningsegenskaper vil påvirkes når den blandes med «urenheter».

Forskningsenteret SUCCESS - SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy  forsker på lagring av CO2 i bakken. SUCCESS senteret er et Senter for fornybar energi, og er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. 

 

Les artikkel:

Uren CO2 og lagring. geoforskning.no, 17.07.12

Publisert 22. juli 2014 20:53 - Sist endret 22. juli 2014 21:43