Copernicus: Norge i rødt, grønt og blått

Jordobservasjonsprogrammet Copernicus er Europas store satellittbaserte program for miljøovervåking og samfunnssikkerhet. Deltagere i programmet er European Space Agency (ESA), EU-kommisjonen, medlemslandene i EU og det europeiske miljøbyrået EEA med flere. Også Norge deltar. Stipendiat Solveig Havstad Winsvold, ved Institutt for geofag, UiO har vært medforfatter på en artikkel om Sentinel 2 på Norsk Romsenter sine nettsider.

Lenke til artikkel:

Copernicus: Norge i rødt, grønt og blått. Norsk Romsenter, aktuelt, 2.11.2015

Publisert 1. des. 2015 11:29 - Sist endret 1. des. 2015 11:29