Klimadebatt og karbonkretsløpet

Innlegg i klimadebatten om dynamikken i karbonkretsløpet i Jordas atmosfære. I atikkelen presenteres modeller som forklarer den dynamiske karbonsyklusen for ulike kilder til karbon slik som fossilt brensel, landplanter og overflatehav. Artikkelen er skrive av Helge Hellevang og Per Aagaard, Institutt for geofag, UiO på Geoforskning.no den 21. april 2015. Les mer i artikkelen.

Lenke til artikkel:

Kort oppholdstid for karbon i atmosfæren – bevis mot menneskeskapte utslipp?, geoforskning.no, 21.4.2015

Publisert 5. mai 2015 13:15 - Sist endret 5. mai 2015 13:15