Sannheten om sjødeponi?

I Naturviternes første Podcast fra mai deltok Knut Bjørlykke, professor emeritus ved Institutt for geofag og geolog, og Nils Christian Stenseth, professor og biolog, Institutt for biovitenskap i en samtale om miljøeffekter, føre-var prinsippet og faglige råd knyttet opp i mot gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden.

Bakgrunn er at regjeringen har bestemt at Nordic Mining skal få lov til å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Flere interessegrupper har protestert mot dette og podcasten har Naturviterne intervjuet to fremtredende norske forskerne om hva de mener om mulige miljøeffekter, føre-var prinsippet og faglige råd knytte opp i mot det vedtatte gruvedriftanlegget og sjødeponiet.

Publisert 5. juni 2015 10:37 - Sist endret 31. okt. 2018 14:41