Ny alder for gamalt krater

Viste du at Noreg har eit kjempestort krater? I Hallingdal kan du sjå tydelig at ein stor meteoritt traff landet for lenge sidan.  Somaren 2015 hadde Anna Merete Vårheim, geologistudent på Institutt for geofag, jobb som somarguide ved Meteorittparken - Gardnos. Les intervju med ho og historia til krateret i GEO.

Anna Merete Vårheim viser interesserte rundt i Gardnos krateret I Hallingdal somaren 2015. Foto: Halfdan Carstens/GEO

Anna Merete Vårheim viser interesserte rundt i Gardnos krateret I Hallingdal somaren 2015. Foto: Halfdan Carstens/GEO

Med stor hastigheit traff meteoritten området som no heiter Gardnos i Hallingdal. Meteoritten var på 300 meter, og ein antar at farten var 72 000 km/t. No i dag er det synleg kraterveggar, nedslagsfelt og omdanna stein.

 

Ifølgje ei doktorgradsoppgave frå UiO i 2009 av Elin Kalleson er krateret truleg svært gamalt i geologisk samanheng, omlag 546 mill år gamalt.

 

Les artikkel:

Ny alder for gammelt krater. GEO - Energi og Ressurser, 18.7.2015

Publisert 1. des. 2015 11:34 - Sist endret 6. apr. 2021 12:55