Reservoar geologi og CT-scanning

Medisinsk teknologi kan også brukes til å undersøke egenskapene til reservoarbergarter. Medisinsk teknologi slik som ST scanning ødelegger heller ikke bergartene ved en undersøkelse, men gir et presist innblikk i hva mineraler som er i bergarten. Dette kan gi geologene kunnskap om egenskapene for gjennomstrømming i bergarten. Stipendiat Orhan Mahmic har skrevet en artikkel på geoforskning.no i april om dette.

Bildet kan inneholde: svart, gambling, skrift, kortspill, mønster.

Figuren viser et utsnitt av en sekvens av en 2,5 cm steinkjerne bestående av oppsprukket kalkstein. Figur: Orhan Mahmic

Mahmic som er stipendiat ved Institutt for geofag, UiO, bruker CT scann analyser i sitt doktorgradsarbeid.

Med bruk av scanning teknologien får han et bilde av 4D porøsitet og permabilitet historiet til reservoarbergarter i Edvard Grieg feltet i Nordsjøen.

 

Les artikkel:

Reservoar geologi og medisinsk teknologi hånd i hånd, geoforskning.no, 30.4.2015

 
Publisert 27. mai 2015 16:19 - Sist endret 6. apr. 2021 13:05