The End of Ice; Exploring a Himalayan glacier

Det amerikanske magasinet The New Yorker har nyleg fulgt eit forskarteam som samla inn data på isbreen Chhota Shigri Glacier i India. I reportasjen følgjer dei ma postdoc ved Institutt for geofag, Markus Engelhardt i hans arbeid med å innhenta data om temperatur, solstråling, og lufttrykk frå ein målestasjon som vart satt opp på isbreen fire månedar før. Målet er å finne ut om og kor fort isbreen smeltar.

Himalaya: Markus Engelhardt og forskarteamet driv prøvetagning under feltarbeidet på Chhota Shigri isbreen, Western Himalaya, India, i oktober 2015. Foto: privat

Himalaya: Markus Engelhardt og forskarteamet driv prøvetagning under feltarbeidet på Chhota Shigri isbreen, Western Himalaya, India, i oktober 2015. Foto: privat

Forskninga på breen er i forbindelse med prosjektet GLACINDIA der glasiologar fra Institutt for geofag, UiO samarbeider med bla UiB (som har prosjektleiar) og JNU - Jawaharlal Nehru University (India) og mange fleire.

Himalaya: Mektige fjell rundt Chhota Shigri Glacier, Western Himalaya, som ligg på den Indiske delen av fjellkjeda. Foto fra feltarbeid i oktober 2015 som ein del av GLACINDIA-prosjektet som vert leia av UiB. Foto: Markus Engelhardt, Institutt for geofag, UiO.

 

Publisert 1. apr. 2016 09:42 - Sist endret 1. apr. 2016 19:16