Geologi som yrkesfag

De fleste geologistudenter skal ikke bli forskere, og ikke alle skal jobbe innen petroleumsbransjen, skriver professor emeritus Knut Bjørlykke, Institutt for geofag i et blogginnlegg på nyhetsportalen geoforskning.no den 15.04.16.

Knut Bjørlykke. Foto: Ronny Setså

Professor emeritus Knut Bjørlykke, Inst for geofag. Foto: Ronny Setså

Bjørlykke understreker at det er nødvendig å utdanne flere fagfolk innen andre deler av norsk næringsliv og offentlige etater, men at vi i flere år vil også trenge kompetanse innen olje og gass utvinning

Les hele blogginnlegget "Geologi som yrkesfag" på geoforskning.no, lenke under.

Gå til blogginnlegget

Geologi som yrkesfag, geoforskning.no 15.04.2016

Publisert 9. mai 2016 15:20