Gjengroing av fjellheimen og effekt på oppvarming

Stipendiat Johanne H. Rydsaa ved Institutt for geofag har leia ein studie der dei har sett på effekt av gjengroing av den norske fjellheimen. Meir vegetasjon i fjellheimen bidrar til eit mildare klima og global oppvarming, men beitedyra kan halda gjengroinga i sjakk. Les meir om dette i Nationen.

Beitedyr, her geiter og sauer kan halda vegetasjonen nede i den norske fjellheimen, og samstundes bidra til redusert oppvarming. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Beitedyr, her geiter og sauer kan halda vegetasjonen nede i den norske fjellheimen, og samstundes bidra til redusert oppvarming. Illustrasjonsfoto: colourbox.no

I forskningsprosjektet har forskarane sett på gjengroing med meir skog og grøne områder i den norske fjellheimen.

Vegetasjon bidrar til at snoen går tidlegare om våren, på grunn av at solstrålane varmar opp mørke fargar og snøsmeltingen kjem tidlegare. Dette kan føra til at sola varmar opp, noko som kan gi eit varmare klima som resultat.

Rydsaa er også tilknytta forskargruppa: Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments - LATICE som er eit strategisk endringsmiljø ved MN-fakultetet, UiO.

 

 

Les artikkel

Mer beitedyr kan redusere oppvarmingen, Nationen, 22.04.2016  Link til PDF

Geiter kan redusere global oppvarming, P4, 23.04.2016

 

Publisert 9. mai 2016 15:23 - Sist endret 10. mai 2016 12:31