Alarmerende oppvarming - hvem blir klimaets Dagfinn Høybråten?

I en kronikk i Aftenposten skriver seks professorer fra Universitetet i Oslo, om status i global oppvarming, nødvendighet av et krafttak for klima, og om Norge bør innføre et liknende krafttak for å få en ambisiøs norsk klimapolitikk slik som røykeloven. Denne ble oppfattet som ambisiøs da daværende helseminister Dagfinn Høybråthen fikk gjennom røykeloven. Fra Institutt for geofag er Lene M Tallaksen og Frode Stordal med på kronikken.

Petroleumsraffineri, detalj fra et anlegg. Illustrasjonsfoto. colourbox.com

Petroleumsraffineri, detalj fra et anlegg. Illustrasjonsfoto. colourbox.com

Over halve Norges befolkning var negative til Røykeloven da den ble vedtatt i 2004, men var et krafttak for å forhindre helseskadelig røyking i det offentlige rom. Nå er det på tide at vi gjør samme krafttak for norsk klimasatsning, skriver forfatterne av kronikken på trykk i Aftenposten i dag den 21.06.2016.

Regjeringen utarbeider nå et forslag til en egen norsk klimalov, og etter planen skal lovforslaget behandles i Stortinget våren 2017.

 

Les hele kronikken

Alarmerende oppvarming - hvem blir klimaets Dagfinn Høybråten? Aftenposten, Kronikk, 21.06.2016

 

Publisert 21. juni 2016 11:22 - Sist endret 21. juni 2016 11:24